ZARZĄD


 

Zarząd, Rada Programowa i starostowie pracują społecznie.

Zarząd nadzoruje prace wszystkich zespołów, odpowiada za sprawy finansowe i przestrzeganie obowiązujących przepisów.

 

Zadania członków Zarządu UTW

PrezesRoman Biskupski koordynuje prace UTW i odpowiada za całokształt działalności UTW.

Wiceprezes ds. naukowychBożena Malesa kieruje Zespołem Dydaktyczno-Programowym, Nadzoruje Zespół ds. Ewidencji Słuchaczy, Sekretarz Rady Programowej, Członek Zespołu ds. projektów, koordynator strony internetowej. Nadzoruje działanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych. koordynuje współpracę z innymi organizacjami.

Sekretarz vakat – protokółuje posiedzenia Zarządu, sporządza sprawozdania z działalności UTW, redaguje ważniejsze pisma do urzędów i instytucji, sporządza dokumenty organizacyjne przygotowuje dokumentację UTW

 

Członkowie Zarządu:

1. Piotr Kijak- kieruje pracą zespołu turystycznego, organizuje wyjazdy edukacyjne i wypoczynkowe.

2. Krystyna Drążewska- Kieruje sekcją współpracy międzypokoleniowej.

3. Barbara Kasiak Kieruje sekcją organizacyjną LUTW

4. Kamil Piotrowicz kierownik Sekretariatu

 

Dyżury Dyrektora LUTW i Zarządu LUTW

Poniedziałki 

12-15 Roman Biskupski

Wtorek

10-14 Krystyna Drążewska

Środa

10-14 Bożena Malesa

Czwartek

10-14 Piotr Kijak

Piątek 

10-14 Hanna Przymusińska

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *