O Uniwersytecie


HISTORIA LEGIONOWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Legionowski Uniwersytet Trzeciego Wieku powołany został w 2006 roku, jako niesamodzielna jednostka organizacyjna Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym “Nadzieja” oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie.

Patronat nad działalnością LUTW objęli:

w zakresie naukowym – Akademia Humanistyczna w Pułtusku;
w zakresie organizacyjnym – Starostwo Powiatowe w Legionowie;
w zakresie medialnym – Gazeta Powiatowa.

Głównym celem jest poprawa jakości życia osób starszych i zapobieganie ich wykluczeniu z życia społecznego poprzez: włączenie do systemu kształcenia ustawicznego, aktywizację intelektualną, fizyczną i psychiczną, promocję zdrowego stylu życia oraz wdrażanie profilaktyki gerontologicznej.

Uniwersytet prowadzi działalność w trzech zasadniczych kierunkach:

Pierwszym są wykłady z różnych dziedzin wiedzy, w tym: filozofii, historii, medycyny, prawa, krajoznawstwa;
Drugim są zajęcia fakultatywne, prowadzone dla określonych grup słuchaczy, według ich własnego wyboru;
Trzecim są wycieczki krajoznawcze.

Kolejnym, już raczej nieoficjalnym, są różnorodne spotkania integracyjne organizowane z okazji świąt państwowych, religijnych i regionalnych.

W planach kształcenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku wiele uwagi poświęca się organizowaniu i prowadzeniu imprez o charakterze integracyjnym takich jak: spotkania towarzyskie, wycieczki krajowe, imprezy plenerowe, wyjazdy do teatrów, muzeów, kin oraz udział w imprezach kulturalnych, zarówno kameralnych jak i masowych.