SEKCJE


Słuchacze LUTW w roku akademickim 2018/2019 mogą uczestniczyć w zajęciach następujących sekcji:

 • TURYSTYCZEJ – Planujemy wyjazdy edukacyjne do ciekawych miejsc w Warszawie i na Mazowszu i spotkania ze znanymi ludźmi oraz z przedstawicielami zaprzyjaźnionych UTW wspólne wyjazdy.

 • HISTORYCZNEJ -Planujemy udział w wykładach i spotkaniach organizowanych przez legionowskie muzea i wyjazdy edukacyjne do ciekawych historycznych miejsc i udział w lekcjach historii organizowanych w różnych instytucjach dla seniorów, spotkania ze znanymi ludźmi

 • DZIENNIKARSKO –LITERACKIEJ-Planujemy udział w imprezach kulturalnych w Legionowie i relacje w naszym Głosie Seniora i Lisie. Planujemy spotkania autorskie promocję zaprzyjaźnionych autorów .

 • PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNEJ- Planujemy uwzględniać zagadnienia dotyczącego zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, zagadnienia związane z psychologią osób w wieku 50+, aktywizacją ich zainteresowań. Przy współpracy z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miasta Legionowo będziemy promować zdrowy styl życia i brać udział w akcjach przeznaczonych dla seniorów..

 • SPORTOWEJ – sekcja przygotowuje komunikaty o zapisach na zajęcia gimnastyki rehabilitacyjne, ogólno usprawniające, basen, zawody sportowe i inne zajęcia organizowane w trakcie semestru obejmuje zagadnienia znaczenia ruchu i rekreacji dla utrzymania dobrej kondycji fizycznej. Udział w zawodach i imprezach kierowanych do seniorów.

 • RĘKODZIEŁA Sekcja zajmuje się robótkami ręcznymi takimi jak: koronka frywolitka, koronka szydełkowa, sploty na drutach. Wymieniamy doświadczenia i pokazujemy techniki we wszystkich dziedzinach robótek oraz ich zastosowanie. Ponadto promujemy swoje prace na jarmarkach i wystawach.

 • WARSZTAT OTWARTY XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 • TANECZNEJ – Zajęcia o charakterze taneczno – ruchowym kierowane do seniorów, którzy w aktywny sposób pragną wykorzystać swój czas. Poznanie różnych form tanecznych: tańców towarzyskich, Tańca liniowego improwizacji pozwoli na indywidualny rozwój w sferze ciała i ducha

 • BRYŻDZOWEJ – Działania sekcji koncentrują się na:
  regularnych spotkaniach treningowo-szkoleniowych, odbywających się w każdy wtorek (z wyjątkiem dni świątecznych) . Przygotowaniach do turniejów

 • SZACHOWEJ – Działania sekcji koncentrują się na: 
  regularnych spotkaniach treningowo-szkoleniowych rozgrywkach

 • KAWIARENKI INTERNETOWEJ –Działania dwutorowe po pierwsze zapoznanie z nowinkami informatycznymi, a po drugie na każdych zajęciach pól godziny przeznaczone na indywidualne konsultacje .

 • SEKCJI JĘZYKOWEJ – Oferujemy lektorat trzech języków angielskiego , niemieckiego i rosyjskiego

 • ORGANIZACYJNO-INTEGRACYJNEJ Sekcja pomaga w przygotowywaniu uroczystości UTW, wizyt studyjnych, przyjmowaniu gości, organizacji konferencji..

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *