Jak zostać członkiem Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku


Zapraszamy seniorów, którzy chcą poszerzyć wiedzę, rozwinąć swoje zainteresowania, nawiązać nowe przyjaźnie, wyjść z domu i aktywnie spędzić czas.

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 już trwa.

Warunki uczestnictwa w zajęciach Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Uczestnikami Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą być wszystkie osoby, które złożą deklarację uczestnictwa i wniosą opłaty semestralne. Osoby, które zgłoszą udział w zajęciach, uzyskują status słuchacza. Podczas rejestracji można wybrać interesujące zajęcia z aktualnie oferowanych. Liczba miejsc na poszczególnych kursach jest ograniczona, przy rozstrzyganiu pierwszeństwa obowiązuje zasada kolejności wnoszonych opłat. Dokonanie opłaty za zajęcia fakultatywne równe jest zapisowi na dane zajęcia. Terminy określono na stronie planu zajęć.

Wysokość opłat semestralnych:

  • za semestr zimowy (od 01.10.2023 r. do 15.01.2023 r.) – 50 zł
  • za semestr letni (od 01.02.2024 r. do 25.06.2024 r.) – 50 zł

W celu przedłużenia statusu Słuchacza na kolejny rok akademicki opłaty należy wnosić na rachunek bankowy LUTW w Banku Spółdzielczym w Legionowie numer konta:

94 8013 0006 2001 0006 6279 0002
opłata semestralna wynosi 50 zł, roczna 100 zł
jednorazowe wpisowe dla nowych słuchaczy 20 zł.
Przy dokonywaniu wpłaty należy wyraźnie wpisać nazwisko i imię, za kogo wpłacana jest składka, okres za jaki dokonywana jest wpłata.

Chcemy informować o najnowszych wydarzeniach organizowanych przez Legionowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Obiecujemy nie wysyłać niechcianych listów.