Jak zostać członkiem Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku


Zapraszamy seniorów, którzy chcą poszerzyć wiedzę, rozwinąć swoje zainteresowania, nawiązać nowe przyjaźnie, wyjść z domu i aktywnie spędzić czas.

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 już od września.

Warunki uczestnictwa w zajęciach Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Uczestnikami Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą być wszystkie osoby, które złożą deklarację uczestnictwa i wniosą opłaty semestralne. Osoby, które zgłoszą udział w zajęciach, uzyskują status słuchacza. Podczas rejestracji można wybrać interesujące zajęcia z aktualnie oferowanych. Liczba miejsc na poszczególnych kursach jest ograniczona, przy rozstrzyganiu pierwszeństwa obowiązuje zasada kolejności wnoszonych opłat. Dokonanie opłaty za zajęcia fakultatywne równe jest zapisowi na dane zajęcia.

Oferta programowa dla nowych studentów:

1. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-PROGRAMOWE

2. WARSZTATY TEMATYCZNE:

 • robótki ręczne
 • warsztaty plastyczne okazjonalne

3. KURSY

 • kawiarenka internetowa
 • zajęcia o charakterze taneczno-ruchowym kierowane do seniorów

4. NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

5. ZAJĘCIA Z DZIEDZINY SPORTU I REKREACJI RUCHOWEJ

 • gimnastyka rehabilitacyjna i relaksacyjna
 • baseny termalne
 • marsz „nordic walking”
 • joga
 • spacery
 • rajdy rowerowe
 • biegi

6. SPOTKANIA INTEGRACYJNO-ARTYSTYCZNE

7. KLUBY

 • Brydżowy
 • Szachowy
 • Amazonki
 • Historyków Rodzin (genealogiczny)

8. ROZRYWKI INTELEKTUALNE

Wysokość opłat semestralnych:

 • za semestr zimowy (od 01.10.2022 r. do 15.01.2022 r.) – 50 zł
 • za semestr letni (od 01.02.2023 r. do 25.06.2023 r.) – 50 zł

Terminy wnoszenia opłat:

 • za semestr zimowy – od 01.09.2022 r. do 16.10.2022 r.
 • za semestr letni – od 18.01.2023 r. do 12.02.2023 r.

Opłaty należy  kierować na rachunek bankowy:
94 8013 0006 2001 0006 6279 0002

Chcemy informować o najnowszych wydarzeniach organizowanych przez Legionowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Obiecujemy nie wysyłać niechcianych listów.