Kurs języka angielskiego na LUTW

Kurs języka angielskiego na LUTW

Kursy językowe dla seniorów stają się coraz bardziej popularne. Na Legionowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku prowadzimy kurs języka angielskiego na dwóch poziomach zaawansowania – średniozaawansowanym i zaawansowanym. Zajęcia odbywają się w czwartki po dwie godziny lekcyjne dla każdej grupy (grupa średniozaawansowana 9.00 – 10.30, grupa zaawansowana 10.35-12.05).

Dbamy o to, by grupy były nieliczne, a treść zajęć była interesująca, związana z życiem, z zainteresowaniami kursantów, z ich problemami, potrzebami i kręgiem zainteresowań.

Głównym celem zajęć jest wprowadzanie i poszerzanie znajomości słownictwa oraz ćwiczenia w mówieniu, pisaniu i dyskusje. Czasem wprowadzane są elementy gramatyki, które nie stanowią głównego celu lekcji, lecz mają pomóc w formułowaniu poprawnych wypowiedzi pisemnych czy ustnych. Zajęcia w małych grupach ułatwiają indywidualny lub bliższy kontakt z nauczycielem, wyjaśnianie wątpliwości, zadawanie pytań, dbamy o to, by kursanci nie wstydzili się zadawać pytań, czy popełniać błędy, aby strach przed popełnieniem błędów nie powodował u nich blokady. Staramy się, aby odpowiednie podejście do każdej grupy mobilizowało i zachęcało kursantów do poszerzania swojej wiedzy, zadawania pytań i szybkiego uczenia się języka. W grupie zaawansowanej prowadzimy dialogi, dyskusje na interesujące nas tematy, przygotowujemy wypowiedzi, relacje, referaty, czytamy i omawiamy artykuły z czasopism oraz wypożyczamy powieści w języku angielskim.

W związku z wieloma zapytaniami słuchaczy i dużym zainteresowaniem od października planujemy rozpoczęć kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym. Zajęcia będą się odbywały we wtorki, w godzinach 14.00-15.30. Zapraszamy.

Ewa Lipińska


2 odpowiedzi na “Kurs języka angielskiego na LUTW”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.