Kawiarenka „Salonik Seniora”


Regulamin kawiarenki “Salonik seniora”

 1. Kawiarenka “Salonik seniora” została stworzona w celu  aktywizacji  i integracji społecznej oraz w celu zaspokojenia  potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych.

 2. “Salonik seniora” ma siedzibę w Legionowie

 3. Piłsudskiego 3 wejście od ulicy Kopernika, na terenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 17 maja 2017 roku.

 5. Praca w saloniku seniora jest wykonywana w ramach wolontariatu .

 6. Finansowanie produktów ( kawa, herbata, cukier itp ) będzie pokrywane z symbolicznych opłat  za te napoje.

 7. “ Salonik seniora” będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 -tej do 16 -tej.

 8. “Salonik seniora” może być udostępniony dla spotkań okolicznościowych po wcześniejszej rezerwacji.

 9. Osoby korzystające z “Saloniku seniora” zobowiązane są do utrzymywania porządku.

 10. W “Saloniku seniora” obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych.

 11. Osoby korzystające z “Saloniku seniora” zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania go.

        Zarząd Stowarzyszenia Pomocy

          Potrzebującym „Nadzieja”