25.11.22 Wykład otwarty Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Wielka wojna

W dniu 25.11.22 o godz. 12.00 na Legionowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku Z. Lipiński przedstawił prezentacje na temat: „Między pamięcią a ciszą. Zapomniana wojna, zapomniane armie, zapomniani żołnierze”, fotorelacja z wyprawy tropami przodków na pola bitew z okresu I wojny światowej we Francji.  

Wykład cieszył się on dużym zainteresowaniem. Dotyczył on przebiegu bitwy pod Verdun, ogromu strat osobowych, użycia gazów bojowych, wprowadzenia „tajnej broni” – miotaczy ognia, zużycia milionów pocisków artyleryjskich, oraz bitwy nad Marną (potocznie cud nad Marną) – kilkudniowej bitwy na froncie zachodnim I wojny światowej pomiędzy wojskami francusko-brytyjskimi a niemieckimi, która powstrzymała dalszy marsz Niemców na zachód, o roli wzgórza usytuowanego na północ od wioski St. Massiges, panującego nad okolicą oraz roli, jaką w bitwie odegrały paryskie taksówki. Zostały także omówione cmentarze wojenne, cmentarz wojskowy w Douaumont , na którym znajduje się ponad 16 tys. grobów żołnierzyfrancuskich poległych pod Verdun oraz Ossuarium, w którym znajdują się szczątki 140 tysięcy poległych i niezidentyfikowanych żołnierzy. Przedstawione zostały też cmentarze żołnierzy niemieckich poległych podczas bitwy pod Verdun oraz bitwy nad Marną, na których zostało pochowanych bardzo wielu Polaków służących w armii zaborczej niemieckiej oraz jedyny we Francji cmentarz wojenny żołnierzy polskich Armii Hallera poległych podczas I Wojny światowej. Autor zwiedził omawiane miejsca walki i cmentarze osobiście oraz zaprezentował zdjęcia z zachowanych pamiątek z tych miejsc.

Ewa Lipińska

z-ca dyr. LUTW


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *