Apel MRS w Legionowie


Legionowo, 26 marca 2020 r.

Apel Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie

Zostańmy w domu – ale bądźmy w kontakcie!

Minęły pierwsze dni walki z zagrożeniem koronawirusem. Miejska Rada Seniorów w Legionowie z wiarą i nadzieją obserwuje mobilizację służby zdrowia
i służb epidemiologicznych na naszym mieście, Mazowszu i w kraju. Z uznaniem też przyjmujemy wszelkie działania oraz inicjatywy prowadzone pod hasłem: 
„Chrońmy naszych seniorów!”.

Zagrożenia związane z koronawirusem dotyczą całego społeczeństwa, niezależnie
od wieku. Rzeczywistość zmusza wiele osób starszych oraz ich rodziny
do przeorganizowania codziennych zajęć i życia. Najtrudniejsza jest sytuacja osób 80+, samotnych, chorych oraz z różnych powodów zależnych od innych. Seniorów korzystających z Uniwersytetów, Domów Pomocy, Klubów Senior+, klubów seniora itp. Zamkniecie tych instytucji spowodowało, że kilka tysięcy osób na Legionowie z dnia na dzień pozbawione zostało nie tylko zajęć, ale często i posiłku. Nie opuszczajmy ich w potrzebie! Nie pozwólmy, by zdani byli wyłącznie na siebie. Nie możemy poprzestawać na wezwaniu 
 „Seniorze, zostań w domu!”.

Miejska Rada Rada Seniorów w Legionowie zwraca się z apelem do Ośrodka Pomocy Społecznej , Polskiego Czerwonego Krzyża, Caritasu, Wolontariatu Seniorów oraz innych jednostek świadczących instytucjonalną pomoc osobom starszym, a przede wszystkim do władz administracyjnych i samorządowych o szczególną mobilizację w poczuciu służby i solidarności społecznej. Liczymy na wsparcie ze strony młodzieży, harcerzy i wolontariuszy. Czeka nas sprawdzian wzajemnej wrażliwości. Izolacja, kwarantanna, nie może oznaczać całkowitego odcięcia się od tego, co dzieje się za naszym płotem, za naszymi drzwiami.

Bądźmy pomocni i wrażliwi!

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony SPP Nadzieja

W imieniu MRS w Legionowie

Ewa Milner-Kochańska – Nacz.Wydz.Zdrowia      Roman Biskupski – Przewodniczący


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *