Autor: Uniwersytet

 • NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W LISTOPADZIE 2018

  NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W LISTOPADZIE 2018

  6.11 godz. 9.30 wyjazd na termy do Mszczonowa 7.11 godz. 11.00 spotkanie aktywu LUTW 9.11 godz. 16.00 wykład Nieśmiertelność XXI wieku (o nowotworach słów kilka). 13.11 godz. 10.00 stacja PKP wycieczka do Parku miniatur w Warszawie 16.11 godz. 16.00 Wykład Nasze wrażenia z Gruzji 27.11 godz. 9.30 wyjazd na termy do Mszczonowa 30.11 godz. 15.00…

 • V SENIORIADA

 • LEGIONOWSKIE SENIORALIA 2018/2019

 • INFORMATORY

 • SPRAWOZDANIA

  Raport z ewaluacji za ro 2018 Sprawozdanie z działalności LUTW w roku akademickim 2018/2019

 • REGULAMINY

  Rozdział IPostanowienia ogólne §1 Legionowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Stowarzyszeniu Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” (dalej równieżLUTW, Uniwersytet) działa w oparciu o § 23 ust. 2 pkt 8 statutu Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”i wypełnia zadania w zakresie edukacji i aktywizacji osób starszych (dalej Stowarzyszenie). LUTW działa w strukturach organizacyjnych Stowarzyszenia. LUTW działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Uniwersytet może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w środowiskach polonijnych. Zarząd Stowarzyszenia może tworzyć filie i przedstawicielstwa.…

 • HISTORIA LUTW

  HISTORIA LUTW

  Pierwsza placówka dydaktyczna dla osób starszych nazwana uniwersytetem trzeciego wieku została zorganizowana w 1973 r. we Francji przy Uniwersytecie w Tuluzie. Jej twórcą był profesor prawa Pierre Vellas. W krótkim czasie na terenie całej Europy i poza nią zaczęły powstawać podobne podmioty. W Polsce pierwszy uniwersytet trzeciego wieku i trzeci na świecie powstał w 1975…

 • JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM LUTW

  JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM LUTW Zapraszamy seniorów, którzy chcą poszerzyć wiedzę, rozwinąć swoje zainteresowania, nawiązać nowe przyjaźnie, wyjść z domu i aktywnie spędzić czas. Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 już od września.   Warunki uczestnictwa Uczestnikami LUTW mogą być wszystkie osoby, które złożą deklarację uczestnictwa i wniosą opłaty semestralne. Osoby, które zgłoszą udział w zajęciach LUTW, uzyskują status słuchacza.…

 • HARMONOGRAMY

 • WŁADZE