Kategoria: UNIWERSYTET

 • INFORMATORY

 • SPRAWOZDANIA

  Raport z ewaluacji za ro 2018 Sprawozdanie z działalności LUTW w roku akademickim 2018/2019

 • REGULAMINY

  Rozdział IPostanowienia ogólne §1 Legionowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Stowarzyszeniu Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” (dalej równieżLUTW, Uniwersytet) działa w oparciu o § 23 ust. 2 pkt 8 statutu Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”i wypełnia zadania w zakresie edukacji i aktywizacji osób starszych (dalej Stowarzyszenie). LUTW działa w strukturach organizacyjnych Stowarzyszenia. LUTW działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Uniwersytet może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w środowiskach polonijnych. Zarząd Stowarzyszenia może tworzyć filie i przedstawicielstwa.…

 • HISTORIA LUTW

  HISTORIA LUTW

  Pierwsza placówka dydaktyczna dla osób starszych nazwana uniwersytetem trzeciego wieku została zorganizowana w 1973 r. we Francji przy Uniwersytecie w Tuluzie. Jej twórcą był profesor prawa Pierre Vellas. W krótkim czasie na terenie całej Europy i poza nią zaczęły powstawać podobne podmioty. W Polsce pierwszy uniwersytet trzeciego wieku i trzeci na świecie powstał w 1975…

 • JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM LUTW

  JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM LUTW Zapraszamy seniorów, którzy chcą poszerzyć wiedzę, rozwinąć swoje zainteresowania, nawiązać nowe przyjaźnie, wyjść z domu i aktywnie spędzić czas. Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 już od września.   Warunki uczestnictwa Uczestnikami LUTW mogą być wszystkie osoby, które złożą deklarację uczestnictwa i wniosą opłaty semestralne. Osoby, które zgłoszą udział w zajęciach LUTW, uzyskują status słuchacza.…

 • HARMONOGRAMY

 • WŁADZE