Kategoria: UNIWERSYTET

 • INFORMATORY

 • ZARZĄD

    Zarząd, Rada Programowa i starostowie pracują społecznie. Zarząd nadzoruje prace wszystkich zespołów, odpowiada za sprawy finansowe i przestrzeganie obowiązujących przepisów.   Zadania członków Zarządu UTW Prezes – Roman Biskupski koordynuje prace UTW i odpowiada za całokształt działalności UTW. Wiceprezes ds. naukowych – Bożena Malesa kieruje Zespołem Dydaktyczno-Programowym, Nadzoruje Zespół ds. Ewidencji Słuchaczy, Sekretarz Rady […]

 • SPRAWOZDANIA

  Raport z ewaluacji za ro 2018 Sprawozdanie z działalności LUTW w roku akademickim 2018/2019

 • REGULAMINY

  Rozdział IPostanowienia ogólne §1 Legionowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Stowarzyszeniu Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” (dalej równieżLUTW, Uniwersytet) działa w oparciu o § 23 ust. 2 pkt 8 statutu Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”i wypełnia zadania w zakresie edukacji i aktywizacji osób starszych (dalej Stowarzyszenie). LUTW działa w strukturach organizacyjnych Stowarzyszenia. LUTW działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Uniwersytet może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w środowiskach polonijnych. Zarząd Stowarzyszenia może tworzyć filie i przedstawicielstwa. […]

 • HISTORIA LUTW

  HISTORIA LUTW

  Pierwsza placówka dydaktyczna dla osób starszych nazwana uniwersytetem trzeciego wieku została zorganizowana w 1973 r. we Francji przy Uniwersytecie w Tuluzie. Jej twórcą był profesor prawa Pierre Vellas. W krótkim czasie na terenie całej Europy i poza nią zaczęły powstawać podobne podmioty. W Polsce pierwszy uniwersytet trzeciego wieku i trzeci na świecie powstał w 1975 […]

 • JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM LUTW

  JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM LUTW Zapraszamy seniorów, którzy chcą poszerzyć wiedzę, rozwinąć swoje zainteresowania, nawiązać nowe przyjaźnie, wyjść z domu i aktywnie spędzić czas. Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 już od września.   Warunki uczestnictwa Uczestnikami LUTW mogą być wszystkie osoby, które złożą deklarację uczestnictwa i wniosą opłaty semestralne. Osoby, które zgłoszą udział w zajęciach LUTW, uzyskują status słuchacza. […]

 • PLIKI DO POBRANIA

  INFORMATOR 2019-2020 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY LUTW 2019-2020

 • HARMONOGRAMY

 • WŁADZE

 • SEKCJE

  Słuchacze LUTW w roku akademickim 2018/2019 mogą uczestniczyć w zajęciach następujących sekcji: TURYSTYCZEJ – Planujemy wyjazdy edukacyjne do ciekawych miejsc w Warszawie i na Mazowszu i spotkania ze znanymi ludźmi oraz z przedstawicielami zaprzyjaźnionych UTW wspólne wyjazdy. HISTORYCZNEJ -Planujemy udział w wykładach i spotkaniach organizowanych przez legionowskie muzea i wyjazdy edukacyjne do ciekawych historycznych miejsc […]