Konferencja poświęcona Wojskom Łączności


20 października Legionowski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Muzeum Historyczne w Legionowie zorganizowały konferencję poświęconą Wojskom Łączności z okazji 100-lecia Transatlantyckiej Centrali Radiotelegraficznej w Babicach.

Transatlantycka Centrala Radiotelegraficzna była największą inwestycją telekomunikacyjną odrodzonej Rzeczpospolitej Polskiej. Służyć miała do komunikacji ze Stanami Zjednoczonymi, Francją i innymi krajami. Na konferencji mówiono między innymi o wojskach łączności w garnizonie Zegrze w okresie II RP, jednostkach i ich wyposażeniu. Przedstawiono szczegółowo budowę oraz rolę Centrali oraz osoby z nią związane jak prof. Janusz Groszkowski, architekt Marian Kontkiewicz, budowniczy Wacław Polkowski oraz prof. Adam Smoliński. Zaprezentowano też pamiątki wojsk łączności znajdujące się w kolekcji Muzeum Historycznego w Legionowie.

Konferencja była objęta patronatem honorowym przez Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności, Stowarzyszenie Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza, Akademię Finansów i Biznesu Vistula. Filia Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Wydział humanistyczny oraz Komitet Narodowy Polskiej Akademii Nauk ds. współpracy z Międzynarodową Unia Nauk o Radiu – URSI.


Program konferencji:

10.45  Otwarcie konferencji

11.00  Wojska łączności w garnizonie Zegrze w okresie II RP – jednostki i wyposażenie — ppłk rez. dr Mirosław Pakuła,  ppłk rez. Mieczysław Hucał, Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności 

11.20  Radiostacja Babice — Internet II RP — mgr Jarosław Chrapek,  prezes stowarzyszenia Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza, doktorant UKSW

11.40  Profesor Janusza Groszkowski — dr inż. Tomasz Aleksander Miś, Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej

12.00  Dyskusja, przerwa kawowa. 

12.20  Architekt budynków stacji nadawczej w Babicach Marian Kontkiewicz — dr inż. Andrzej Kontkiewicz

12.40  Sylwetka jednego z budowniczych stacji nadawczej w Babicach, Oficerskiej Szkoły Inżynierii, współwłaściciela firmy Żelazo-Beton Wacława Polkowskiego — dr inż. Maciej Markowski

13.00  Pamiątki wojsk łączności w kolekcji Muzeum Historycznego w Legionowie — dr hab. Jacek Szczepański Muzeum Historyczne w Legionowie

13.20  Tworzenie (powstanie) służb i administracji cywilnej łączności w niepodległej Polsce — dr Roman Biskupski, Akademia Finansów i Biznesu Vistula. Filia Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Wydział humanistyczny

13.30  Dyskusja i podsumowanie konferencji 


Transatlantycka Centrala Radiotelegraficzna była największą inwestycją telekomunikacyjną odrodzonej Rzeczpospolitej Polskiej. Służyć miała do komunikacji ze Stanami Zjednoczonymi, Francją i innymi krajami. Pierwsze plany powstały w 1920 roku, a w 1921 podpisano umowę z Radio Corporation of America (RCA) na dostawę urządzeń i ich uruchomienie. Budowa infrastruktury, za którą były odpowiedzialne polskie firmy, ruszyła w kolejnym roku. Uruchomienie radiostacji nastąpiło 1 października 1923, a 17 listopada uroczyste otwarcie z udziałem Prezydenta RP. W okresie międzywojennym Centrala podlegała modernizacji oraz wykorzystano jej teren i infrastrukturę do budowy nowych radiostacji. Podczas II wojny światowej, ze względu na swój gigantyczny zasięg, radiostacja służyła Niemcom do komunikacji z okrętami podwodnymi. W 1945 roku Niemcy wysadzili wieże oraz część budynków Centrali.

Urząd radiotelegraficzny transatlantycki Warszawa składał się z 3 części: 

– Stacji Nadawczej w Babicach (10 stalowych masztów wysokości 126,5 m zajmujących pas długości 4 km i szerokości 0,5-1,2 km)

– Stacji Odbiorczej w Grodzisku Mazowieckim (3 anteny na drewnianych masztach)

– Centralnego Biura Operacyjnego.

1 grudnia 2017 roku, staraniami Stowarzyszenia Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza pozostałości Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej zostały wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków. 

Patronatem honorowym konferencję objęły: Stowarzyszenie Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza, Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności, Akademia Finansów i Biznesu Vistula. Filia Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz Komitet Narodowy Polskiej Akademii Nauk ds. współpracy z Międzynarodową Unią Nauk o Radiu – URSI.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *