Kurpie Zielone. (Nie)znana część Mazowsza


8 grudnia na Legionowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku odbył się wykład otwarty o pochodzeniu, życiu codziennym oraz kulturze i dialekcie Kurpi Zielonych. Prowadziła go pani Maria Weronika Kmoch — historyczka i regionalistka, popularyzująca historię i kulturę regionu kurpiowskiego.

Kurpie Zielone to grupa etnograficzna ludności polskiej, zamieszkująca teren Puszczy Zielonej na Mazowszu. Używa się również jego jako określenie regionu.

Mapa Puszczy Kurpiowskiej z podziałem na Zieloną i Białą. Źródło: H. Syska, Kurpik siedzi w lesie, Warszawa 1954.
blog Kurpianka w wielkim świecie

Zasiedlanie Puszczy Zielonej nasiliło się w XVII wieku. Przed XVII wiekiem Puszczę Zielonej w zamieszkiwano sezonowo podczas prac dla książąt mazowieckich, potem królów polskich. Po potopie szwedzkim zaczyna się stałe osadnictwo najczęściej o charakterze rolniczym. Część osadników stanowili emigranci z luterańskich Prus Książęcych a część chłopi pańszczyźniani – uciekinierzy z majątków szlacheckich, część szlachta, w tym banici.

Specyficzne środowisko i historyczne doświadczenia są przyczyną, dla której tzw. kurpiowski charakter utożsamiany jest z uporem, oszczędnością i umiłowaniem wolności.

Ten mit ukształtowały wydarzenia z XIX wieku. Podczas obydwu powstań narodowych Kurpie prowadzili wyjątkowe liczne bitwy i potyczki z zaborcą.

Maria Weronika Kmoch – historyczka, regionalistka, nauczycielka, wikipedystka, działaczka społeczna. Autorka bloga Kurpianka w wielkim świecie (www.kurpiankawwielkimswiecie.pl), dwóch książek i setek artykułów z zakresu historii regionalnej. Badaczka historii i dziedzictwa Północnego Mazowsza, szczególnie Kurpiowszczyzny i rodzinnej gminy Jednorożec. Członkini Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, Związku Kurpiów oraz organizacji pozarządowych w powiecie przasnyskim i makowskim. Członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział Północno-Mazowiecki w Ciechanowie. Przy Stowarzyszeniu „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej” od 2018 r. prowadzi Jednorożeckie Archiwum Społeczne. Organizatorka i koordynatorka szkolnych i regionalnych projektów opartych o Wikipedię, np. akcji „Wikipedia na Kurpiowszczyźnie”.

Kurpie Zielone

Wykład niewątpliwie będzie interesujący dla wszystkich zainteresowanych historią, a szczególnie dla członków Legionowskiego Klubu Historyków Rodzin (genealogicznego).

#Mazowszepomaga, #MCPSpomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka, #MCPS.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *