Luteranie – znacząca część naszej historii

Luteranie - znacząca część naszej historii

16 listopada 2023 na wykładzie otwartym Legionowskiego Uniwersytety Trzeciego Wieku p. Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska rzecznik prasowy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego opowiadała o Luteranach w Polsce: podstawach wiary, historii i ważnych osobach.

Luteranie – wyznanie wyrosłe na gruncie XVI-wiecznej Reformacji, której inspiratorem był należący do zakonu Świętego Augustyna mnich i teolog ks. dr Marcin Luter. 31 października 1517 r., w Wittenberdze, Luter ogłosił 95 tezy, zachęcając do dyskusji na temat pokuty i odpustów. Chciał również przypomnieć ówczesnemu Kościołowi o Bogu i jedynym źródle wiary, jakim jest Pismo Święte.
Reformacja szybko dotarła do Polski — tezy Lutra były znane już w następnym roku. Wkrótce powstały pierwsze ogniska Reformacji w Poznaniu i w Krakowie. Przeciwko nim Zygmunt Stary wystosował w 1520 roku edykt toruński. Pierwsi reformatorzy musieli opuścić ojczyznę.
Dopiero od 1552 roku gdy szlachta wywalczyła dla siebie wolność wyznania, ruch reformacyjny uzyskał możliwość rozwoju. Jednak Reformacja wittenberska straciła już w tym okresie swój rozmach, szybciej rozwijał się kalwiński kierunek Reformacji. Reformacja w Polsce załamała się ostatecznie w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku, ale trwała poza granicami Rzeczpospolitej.
W XIX wieku znaczącą grupą luteran w Polsce byli osadnicy ściągani z zachodu i południa. Z jednej strony tworzyli swoje rolnicze lub rzemieślnicze enklawy, a z drugiej byli jednym z ważniejszych motorów w samym centrum rozwoju Królestwa Polskiego w Warszawie. Wiele z rodzin się asymilowało i polonizowało. Przykładowo na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie można znaleźć dziesiątki nazwisk ważnych dla historii Warszawy. II wojna światowa przyniosła olbrzymie straty w polskiej społeczności Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Luteranie ginęli na frontach, w obozach koncentracyjnych, powstaniu warszawskim, a także byli mordowani jako Niemcy przez wkraczająca Armię Czerwoną i prześladowani przez nową władzę. Według najnowszego spisu powszechnego z 2021 roku w Polsce żyje około 65. tysięcy członków wspólnoty.

Luteranie - znacząca część naszej historii

Wykład niewątpliwie był interesujący dla wszystkich zainteresowanych różnymi kulturami, historią, a szczególnie dla członków Legionowskiego Klubu Historyków Rodzin (genealogicznego).

#Mazowszepomaga, #MCPSpomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka, #MCPS.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *