Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Dzieje Legionowa 1877-1990”

Oprowadzanie kuratorskie po Muzeum Historycznym w Legionowie

4 kwietnia 2024 roku w ramach wykładów otwartych Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyło się oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Dzieje Legionowa 1877-1990”.
Po Muzeum oprowadził nas jego dyrektor dr hab. Jacek Szczepański.

Jacek Emil Szczepański (ur. 1971) – historyk – doktor habilitowany, muzealnik – kustosz dyplomowany, twórca i dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie, Członek Honorowy Towarzystwa Przyjaciół Legionowa. Redaktor naczelny „Rocznika Legionowskiego”. W 2009 r. został wyróżniony tytułem: Zasłużony dla Miasta Legionowa. Członek Kapituły Konkursu Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba”, recenzent naukowy czasopism: „Studia Mazowieckie”, „Studia z Dziejów Wojskowości”, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, członek Rady Naukowej czasopisma „Niepodległość i Pamięć” wydawanego przez Muzeum Niepodległości w Warszawie. Autor wielu książek o historii Legionowa.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *