Przeddzień 20 lecia przyjęcia Polski do Unii Europejskiej – dr Rafał Florczyk


21 marca 2024 odbył się wykład pod tytułem Przeddzień 20 lecia przyjęcia Polski do Unii Europejskiej, który poprowadził dr Rafał Florczyk

8 kwietnia 1994 rząd RP złożył formalny wniosek o przyjęcie Polski do Unii Europejskiej, a 1 maja 2004 roku Polska oficjalnie została przyjęta w poczet członków UE. Wykładowca przypomniał historię Unii i objaśnił obecny jej sposób działania oraz wskazał przykłady oddziaływania na poziomie lokalnym. Poruszone zostały kwestie związane m.in. z prawami obywateli UE, swobodami przepływu, funduszami unijnymi, prawem wspólnotowym oraz instytucjami UE.

dr Rafał Florczyk Ukończył gospodarkę przestrzenną na Uniwersytecie Warszawskim o specjalności planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego oraz obronił doktorat z geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Obecnie pracuje jako zastępca kierownika w Referacie Strategii i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Legionowo. Od dawna angażuje się społecznie w życie Legionowa, przewodnicząc Towarzystwu Przyjaciół Legionowa oraz Stowarzyszeniu Inicjatyw Obywatelskich „Działamy Lokalnie”. 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *