Kategoria: SPRAWOZDANIA

  • Sprawozdanie z działalności LUTW w roku akademickim 2018/2019

    SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚC LUTW ZA ROK AKADEMICKI 2018/2019 Spis treści Trochę statystyk Działania na zewnątrz Parada seniorów 18 .08.2018 X Forum III Wieku – 5-8.09.2018 r. Przegląd artystyczny twórczości osób starszych 06 i 07 października 2018 Złota Księga Dobrych Praktyk na rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych 11.09. 2018 Świąteczna Zbiórka żywności Wielka Orkiestra Świąteczne Pomocy Udział w obchodach…

  • Raport z ewaluacji za rok 2018

      RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ z wykonania zadania publicznego Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo – Aktywizacja seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych szczególnie na rzecz uczestników uniwersytetów ,,Trzeciego Wieku”. Od 09.01.2018r. do 31.12.2018r.                              …